نویسنده = رحمت حاجی مینه
کارکرد سازمان ملل متحد در حل‌وفصل بحران افغانستان (۱۹۴۷ تا ۲۰۲۱)

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 77-103

10.22034/FASIW.2022.337301.1143

آرزو روانستان؛ نوذر شفیعی؛ حسین دهشیار؛ رحمت حاجی مینه


امکان سنجی شکل گیری جامعه امن در غرب آسیا

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 54-74

رحمت حاجی مینه؛ ابراهیم معراجی