نویسنده = �������������� ��������
کارکرد سازمان ملل متحد در حل‌وفصل بحران افغانستان (۱۹۴۷ تا ۲۰۲۱)

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 77-103

10.22034/FASIW.2022.337301.1143

آرزو روانستان؛ نوذر شفیعی؛ حسین دهشیار؛ رحمت حاجی مینه


تبیین غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان ( دوره زمانی 2000 تا 2019)

دوره 2، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 25-48

هادی شیخ غفوری؛ سکینه ببری گنبد؛ حسین دهشیار