نویسنده = فخرالدین سلطانی
تعداد مقالات: 1
1. حل‌وفصل منازعات بین‌المللی در سیرۀ نبوی

دوره 3، شماره 7، بهار 1400، صفحه 91-112

فخرالدین سلطانی؛ اسما شهریاری،