کلیدواژه‌ها = آمریکا
ارزیابی نقش و عملکرد سازمان ملل متحد در بحران سوریه

دوره 3، شماره 9، آذر 1400، صفحه 35-61

احسان جعفری؛ مسعود خدیمی


سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

دوره 2، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 49-72

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ صدیقه آذین


سنجش توان ایالات متحده در تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 58-93

علی بغیری؛ هادی تاجیک