کلیدواژه‌ها = حل‌وفصل بحران
کارکرد سازمان ملل متحد در حل‌وفصل بحران افغانستان (۱۹۴۷ تا ۲۰۲۱)

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 77-103

10.22034/FASIW.2022.337301.1143

آرزو روانستان؛ نوذر شفیعی؛ حسین دهشیار؛ رحمت حاجی مینه