موضوعات = جهان اسلام
تعداد مقالات: 11
1. تحلیل سیاست خارجی تهاجمی/ کنشگرانه عربستان از منظر رئالیسم نئوکلاسیک(2010-2020)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 1-24

مرضیه سادات الوند؛ مریم سادات حسینی


2. تبیین غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان ( دوره زمانی 2000 تا 2019)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 25-48

هادی شیخ غفوری؛ سکینه ببری گنبد؛ حسین دهشیار


3. سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 49-72

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ صدیقه آذین


4. واکاوی و تبیین بحران‌های ژئوپلیتیک جهان اسلام

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 73-96

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ ساجد بهرامی جاف


5. انقلاب اسلامی ایران از منظر منافع منطقه ای آمریکا

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 97-116

ابراهیم معراجی؛ محمدرضا دهشیری


8. چرخش سیاست‌ خارجی عربستان در قبال عراق (2003-2020)؛ گذار از تقابل هویت‌محور به هم‌گرایی منفعت‌گرا

دوره 2، شماره 5، پاییز 1399، صفحه 33-68

سلطانی نژاد محمد؛ علی شمس آبادی؛ منا خلیفاتی


10. الگوهای سیاست خارجی عربستان سعودی بر اساس سند چشم‌انداز 2030

دوره 2، شماره 5، پاییز 1399، صفحه 100-130

علی آدمی؛ الله کرم مشتاقی


11. نگرشی نو در تبیین مرزبندی هویتی در عصر جهانی‌شدن مورد مطالعه: حوزۀ فرهنگی‌ و قومیتی پیرامون خزر

دوره 2، شماره 5، پاییز 1399، صفحه 161-189

حمیدرضا محمدی؛ حوا ولی زاده؛ آرش قربانی سپهر