تعداد مقالات: 12
1. قدرت‌های منطقه‌ای و آینده جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-16

مائده ارکان


3. رتبه بندی عوامل تاثیرگذار دربحران های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا

دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 16-45

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ محسن خلیلی باصری


5. تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش‌بینی آینده

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 36-53

علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع


7. بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسلام (با محوریت غرب آسیا)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 54-80

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی


8. نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار 1399، صفحه 60-82

مهرشاد شبابی؛ حنانه سادات صفوی


11. ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب‌شناسی و راهکارهای حقوقی)

دوره 1، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 101-117

مرتضی محقی؛ محمد کاظم محقی؛ معصومه غالی فلیح الکنانی


شماره‌های پیشین نشریه