تعداد مقالات: 44

1. قدرت‌های منطقه‌ای و آینده جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-16

مائده ارکان؛ اسدالله اطهری


3. رتبه بندی عوامل تاثیرگذار دربحران های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 16-43

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ محسن خلیلی باصری


5. تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش‌بینی آینده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 36-53

علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع


7. بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسلام (با محوریت غرب آسیا)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 54-80

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی


8. نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسلامی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 58-75

مهرشاد شبابی؛ حنانه سادات صفوی


9. ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در هندسه جهانی قدرت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 76-105

زکریا کاظم پور؛ جواد معدنی


11. ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب‌شناسی و راهکارهای حقوقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 101-117

مرتضی محقی؛ محمد کاظم محقی؛ معصومه غالی فلیح الکنانی


13. نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 1-23

سیدعباس احمدی؛ کمال رنجبری؛ عبدالله شریفی


16. تحلیل سیاست خارجی تهاجمی/ کنشگرانه عربستان از منظر رئالیسم نئوکلاسیک(2010-2020)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 1-24

مرضیه سادات الوند؛ مریم سادات حسینی


17. فرایند دولت‌ملت‌سازی و نقش آن در شکل‌گیری بحران لبنان

دوره 3، شماره 7، بهار 1400، صفحه 9-39

احمد بخشی؛ مزدخواه احسان؛ هدی یوسفی


18. مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش

دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 24-57

رضا اختیاری امیری؛ مرتضی علویان؛ عالمه ولی نتاج


19. تبیین غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان ( دوره زمانی 2000 تا 2019)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 25-48

هادی شیخ غفوری؛ سکینه ببری گنبد؛ حسین دهشیار


21. چرخش سیاست‌ خارجی عربستان در قبال عراق (2003-2020)؛ گذار از تقابل هویت‌محور به هم‌گرایی منفعت‌گرا

دوره 2، شماره 5، پاییز 1399، صفحه 33-68

سلطانی نژاد محمد؛ علی شمس آبادی؛ منا خلیفاتی


22. راهبرد امنیت ملی اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای محیط پیرامونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400


23. راهبرد امنیت ملی اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای محیط پیرامونی

دوره 3، شماره 7، بهار 1400، صفحه 40-64

سید هادی برهانی؛ سید حامد حسینی


24. سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 49-72

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ صدیقه آذین


25. امکان سنجی شکل گیری جامعه امن در غرب آسیا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 54-74

رحمت حاجی مینه؛ ابراهیم معراجی