تعداد مقالات: 31
1. قدرت‌های منطقه‌ای و آینده جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-16

مائده ارکان؛ اسدالله اطهری


3. رتبه بندی عوامل تاثیرگذار دربحران های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 16-43

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ محسن خلیلی باصری


5. تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش‌بینی آینده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 36-53

علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع


7. بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسلام (با محوریت غرب آسیا)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 54-80

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی


8. نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسلامی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 58-75

مهرشاد شبابی؛ حنانه سادات صفوی


9. ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در هندسه جهانی قدرت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 76-105

زکریا کاظم پور؛ جواد معدنی


11. ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب‌شناسی و راهکارهای حقوقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 101-117

مرتضی محقی؛ محمد کاظم محقی؛ معصومه غالی فلیح الکنانی


13. نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 1-23

سیدعباس احمدی؛ کمال رنجبری؛ عبدالله شریفی


16. مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش

دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 24-57

رضا اختیاری امیری؛ مرتضی علویان؛ عالمه ولی نتاج


18. چرخش سیاست‌ خارجی عربستان در قبال عراق (2003-2020)؛ گذار از تقابل هویت‌محور به هم‌گرایی منفعت‌گرا

دوره 2، شماره 5، پاییز 1399، صفحه 33-68

سلطانی نژاد محمد؛ علی شمس آبادی؛ منا خلیفاتی


19. امکان سنجی شکل گیری جامعه امن در غرب آسیا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 54-74

رحمت حاجی مینه؛ ابراهیم معراجی


20. سنجش توان ایالات متحده در تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 58-93

علی بغیری؛ هادی تاجیک


22. نقش دیپلماسی آب و نهادهای آبی بین المللی در حل‌وفصل منازعات در حوضه‌ی آبریز بین‌المللی نیل

دوره 2، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 75-100

ربابه جوادی؛ محمد ولی مدرس؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ فریده محمدعلی پور


24. الگوهای سیاست خارجی عربستان سعودی بر اساس سند چشم‌انداز 2030

دوره 2، شماره 5، پاییز 1399، صفحه 100-130

علی آدمی؛ الله کرم مشتاقی