تعداد مقالات: 37
1. قدرت‌های منطقه‌ای و آینده جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-16

مائده ارکان؛ اسدالله اطهری


3. رتبه بندی عوامل تاثیرگذار دربحران های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 16-43

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ محسن خلیلی باصری


5. تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش‌بینی آینده

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 36-53

علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع


7. بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسلام (با محوریت غرب آسیا)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 54-80

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی


8. نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسلامی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 58-75

مهرشاد شبابی؛ حنانه سادات صفوی


9. ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در هندسه جهانی قدرت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1398، صفحه 76-105

زکریا کاظم پور؛ جواد معدنی


11. ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب‌شناسی و راهکارهای حقوقی)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 101-117

مرتضی محقی؛ محمد کاظم محقی؛ معصومه غالی فلیح الکنانی


13. نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 1-23

سیدعباس احمدی؛ کمال رنجبری؛ عبدالله شریفی


16. تحلیل سیاست خارجی تهاجمی/ کنشگرانه عربستان از منظر رئالیسم نئوکلاسیک(2010-2020)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 1-24

مرضیه سادات الوند؛ مریم سادات حسینی


17. مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش

دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 24-57

رضا اختیاری امیری؛ مرتضی علویان؛ عالمه ولی نتاج


18. تبیین غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان ( دوره زمانی 2000 تا 2019)

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 25-48

هادی شیخ غفوری؛ سکینه ببری گنبد؛ حسین دهشیار


20. چرخش سیاست‌ خارجی عربستان در قبال عراق (2003-2020)؛ گذار از تقابل هویت‌محور به هم‌گرایی منفعت‌گرا

دوره 2، شماره 5، پاییز 1399، صفحه 33-68

سلطانی نژاد محمد؛ علی شمس آبادی؛ منا خلیفاتی


21. سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 49-72

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ صدیقه آذین


22. امکان سنجی شکل گیری جامعه امن در غرب آسیا

دوره 2، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 54-74

رحمت حاجی مینه؛ ابراهیم معراجی


23. سنجش توان ایالات متحده در تغییر رفتار جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 58-93

علی بغیری؛ هادی تاجیک


25. واکاوی و تبیین بحران‌های ژئوپلیتیک جهان اسلام

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 73-96

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ ساجد بهرامی جاف