دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. نقش عوامل فروملی و ساختارهای قومی ـ قبیله ای در سقوط دولت قذافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

مجید عباسی(اشلقی)؛ رضا عمویی


2. نگرشی نو در تبیین مرزبندی هویتی در عصر جهانی شدن (مورد مطالعه: حوزه فرهنگی - قومیتی پیرامون خزر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

حوا ولی زاده؛ حمیدرضا محمدی؛ ارش قربانی سپهر


3. الگوهای سیاست خارجی عربستان سعودی بر اساس سند چشم انداز2030

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

الله کرم مشتاقی؛ علی آدمی


4. نقش قدرت‌های منطقه‌ای در واگرایی جهان اسلام با محوریت ایران و عربستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

حامد رحمانی


5. تأثیر ظهور داعش بر وضعیت اقتصادی کشورهای حوضه لوانت (مطالعه موردی : اسرائیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

مهدی محمدیان؛ حجت مهکویی؛ سارا فلاحی؛ یوسف زین العابدین عموقین