نویسنده = مصطفی قادری حاجت
بررسی علایق و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 131-160

10.22034/FASIW.2022.349834.1180

زهرا سادت مهرابیان؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ مصطفی قادری حاجت


موقعیت اقدام راهبردی گام نخست تدوین سیاست همسایگی بهینه

دوره 3، شماره 10، اسفند 1400، صفحه 82-114

مصطفی قادری حاجت؛ حسین امیر ابراهیمی؛ مهدی نجفی؛ حیدر علی فیضی؛ میلاد برفی؛ کتایون آروان


جایگاه ژئوپلیتیکی تنگۀ هرمز در راهبرد دفاع دریای ایران

دوره 3، شماره 7، خرداد 1400، صفحه 113-146

سهراب عسگری،؛ مصطفی قادری حاجت