کلیدواژه‌ها = سوریه
بررسی علایق و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 131-160

10.22034/FASIW.2022.349834.1180

زهرا سادت مهرابیان؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ مصطفی قادری حاجت


بررسی مقایسه‌ای سیاست عربستان و قطر در قبال داعش در سوریه

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 61-82

10.22034/FASIW.2022.337050.1140

حسین رفیع؛ حسین معین آبادی بیگدلی؛ مرتضی شیخ دره‌نی