کلیدواژه‌ها = خاورمیانه
تبیین ابعاد مؤلفه‌های امنیتی طرح گاپ ترکیه از منظر مکتب کپنهاگ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 111-135

10.22034/FASIW.2024.432539.1312

شیلان خاکی؛ جهانگیر کرمی؛ سید اسدالله اطهری


هویت و بی‌طرفی در سیاست خارجی عمان در خاورمیانه

دوره 3، شماره 8، شهریور 1400، صفحه 149-176

محمد نصیرزاده؛ فریده محمدعلیپور


فرایند دولت‌ملت‌سازی و نقش آن در شکل‌گیری بحران لبنان

دوره 3، شماره 7، خرداد 1400، صفحه 9-39

احمد بخشی؛ مزدخواه احسان؛ هدی یوسفی


مطالعه تطبیقی گروه های تروریستی القاعده و داعش

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 24-57

رضا اختیاری امیری؛ مرتضی علویان؛ عالمه ولی نتاج


قابلیت‌ها و ظرفیت‌های همگرایی در جهان اسلام

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 115-145

محمدرضا حافظ‌نیا؛ میثم میرزائی تبار