کلیدواژه‌ها = ترکیه
بررسی علایق و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 131-160

10.22034/FASIW.2022.349834.1180

زهرا سادت مهرابیان؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ مصطفی قادری حاجت


عوامل فرهنگی موثر بر آینده روابط ایران و ترکیه

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 160-184

الهه کولایی؛ سید مهدی نبوی


قدرت‌های منطقه‌ای و آینده جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 1-16

مائده ارکان؛ اسدالله اطهری