کلیدواژه‌ها = توانمندسازی و جهان اسلام(کشورهای اسلامی)