کلیدواژه‌ها = مکتب کپنهاگ
تبیین ابعاد مؤلفه‌های امنیتی طرح گاپ ترکیه از منظر مکتب کپنهاگ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 111-135

10.22034/FASIW.2024.432539.1312

شیلان خاکی؛ جهانگیر کرمی؛ سید اسدالله اطهری


تحلیل ژئوپلیتیک انرژی دریای مدیترانه

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 145-168

10.22034/FASIW.2023.370457.1221

سروش فهندژ سعدی؛ علی علیزاده؛ یعقوب قلندری؛ سجاد بیاضی


تبیین غیرامنیتی سازی روابط ایران و افغانستان ( دوره زمانی 2000 تا 2019)

دوره 2، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 25-48

هادی شیخ غفوری؛ سکینه ببری گنبد؛ حسین دهشیار