کلیدواژه‌ها = نگرانی ژئوپلیتیکی
بررسی علایق و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 131-160

10.22034/FASIW.2022.349834.1180

زهرا سادت مهرابیان؛ سیروس احمدی نوحدانی؛ مصطفی قادری حاجت