کلیدواژه‌ها = امنیت ملی
نوطالبانیسم در افغانستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 119-143

10.22034/FASIW.2023.375195.1248

سیدیحیی رحیم صفوی؛ الماس اسلامی؛ کیانوش کیاکجوری


ارزیابی نقش ژئوپلیتیک جمعیت در امنیت ملی رژیم صهیونیستی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 120-147

10.22034/fasiw.2022.152738

امیررضا مقومی مقومی؛ مهدی جاودانی مقدم