کلیدواژه‌ها = بحران
واکاوی و تبیین بحران‌های ژئوپلیتیک جهان اسلام

دوره 2، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 73-96

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ ساجد بهرامی جاف


رتبه بندی عوامل تاثیرگذار دربحران های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 16-43

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ محسن خلیلی باصری