موضوعات = Islamic World
سناریوهای آیندۀ وضعیت اعتماد اجتماعی در سال 1404

دوره 5، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 79-109

10.22034/FASIW.2024.346325.1169

مرتضی بشارتی هولاسو؛ رزیتا سپهرنیا؛ علی hکبر رضایی،؛ عباسعلی قیومی؛ محسن قدمی


تبیین ابعاد مؤلفه‌های امنیتی طرح گاپ ترکیه از منظر مکتب کپنهاگ

دوره 5، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 111-135

10.22034/FASIW.2024.432539.1312

شیلان خاکی؛ جهانگیر کرمی؛ سید اسدالله اطهری


تحلیل جایگاه نئوپاتریمونیالیسم در سیاست خارجی عربستان سعودی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 163-187

10.22034/FASIW.2024.414114.1283

محمدرضا محمدی؛ کیهان برزگر؛ نفیسه السادات قادری


تأثیرات سدسازی‌های ترکیه بر امنیت ملی عراق

دوره 5، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 189-213

10.22034/FASIW.2024.409778.1278

محمد نادری؛ مهناز گودرزی؛ مجید توسلی رکن‌آبادی؛ سید جواد امام جمعه‌زاده،


موانع و چالش‌های تأثیرگذار در توسعه‌نیافتگی سیاسی عراق پساصدام

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 25-48

10.22034/FASIW.2023.399359.1266

سعید حق پرست،؛ توحید ولی پور عتیق؛ رضا نصیری حامد


نوطالبانیسم در افغانستان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 119-143

10.22034/FASIW.2023.375195.1248

سیدیحیی رحیم صفوی؛ الماس اسلامی؛ کیانوش کیاکجوری


تحلیل ژئوپلیتیک انرژی دریای مدیترانه

دوره 5، شماره 3، آذر 1402، صفحه 145-168

10.22034/FASIW.2023.370457.1221

سروش فهندژ سعدی؛ علی علیزاده؛ یعقوب قلندری؛ سجاد بیاضی


قدرت‌یابی طالبان و رویکرد جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 139-161

10.22034/FASIW.2023.374119.1224

مائده داودی؛ داود کیانی؛ کیهان برزگر،