قدرت‌های منطقه‌ای و آینده جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 1-16

مائده ارکان؛ اسدالله اطهری


رتبه بندی عوامل تاثیرگذار دربحران های ژئوپلیتیکی منطقه غرب آسیا

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 16-43

محسن رستمی؛ لیلا مدبر؛ محسن خلیلی باصری


تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش‌بینی آینده

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 36-53

علی جدی؛ ابراهیم مقیمی؛ سید عباس احمدی؛ مهدی زارع


بحران آب و تهدیدات امنیتی فراروی جهان اسلام (با محوریت غرب آسیا)

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 54-80

محمدرضا دهشیری؛ زهرا بهرامی


نقش زنان در روند توسعه کشورهای اسلامی

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 58-75

مهرشاد شبابی؛ حنانه سادات صفوی


ظرفیت‌های راهبردی جهان اسلام در هندسه جهانی قدرت

دوره 1، شماره 2، دی 1398، صفحه 76-105

زکریا کاظم پور؛ جواد معدنی


ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب‌شناسی و راهکارهای حقوقی)

دوره 1، شماره 1، مهر 1398، صفحه 101-117

مرتضی محقی؛ محمد کاظم محقی؛ معصومه غالی فلیح الکنانی


نقش قدرت‌های فرامنطقه‌ای در بحران‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

دوره 2، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 1-23

سیدعباس احمدی؛ کمال رنجبری؛ عبدالله شریفی


تحلیل سیاست خارجی تهاجمی/ کنشگرانه عربستان از منظر رئالیسم نئوکلاسیک(2010-2020)

دوره 2، شماره 6، اسفند 1399، صفحه 1-24

مرضیه سادات الوند؛ مریم سادات حسینی


روابط افغانستان و چین: تغییر به‌سمت شراکت استراتژیک

دوره 4، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-29

10.22034/FASIW.2022.344912.1165

سمیه مروتی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان


سناریوی چندجانبه ‏گرایی در نظم پساکرونا و راهبرد سیاست‌گذاری ایران در آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-25

10.22034/fasiw.2023.172884

حمید احمدی‌نژاد؛ ارسلان قربانی شیخ‌نشین


فرایند دولت‌ملت‌سازی و نقش آن در شکل‌گیری بحران لبنان

دوره 3، شماره 7، خرداد 1400، صفحه 9-39

احمد بخشی؛ مزدخواه احسان؛ هدی یوسفی