بررسی اقتصاد نفتی کشورهای مسلمان در سیاست پترودلار بر اساس مدل SWOT

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

سیاست خارجی آمریکا در خلال چند دهه گذشته، در مسیر تحکیم موقعیت دلار به عنوان ارز اصلی در معاملات نفتی کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و ذخایر ارزی سایر کشورها حرکت کرده است. سیاست پترو دلار آمریکا، نظمی را ایجاد کرده که بر پایه آن بهای خرید نفت از فروشندگان مسلمان با دلار تعیین می‌گردد. آن‌ها بر این باورند که اگر ارز دیگری به جای دلار در معاملات نفتی به ویژه در کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه چنین موقعیتی را پیدا کند، بسیاری از کشورها دلارهای ذخیره شده خود را خواهند فروخت و این وضع موقعیت دلار را نسبت به ارزهای معتبر دیگر  تضعیف خواهد کرد. این مقاله، روندهای حاکم در اقتصاد سیاسی نفت کشورهای مسلمان نشین خاورمیانه را به عنوان فروشندگان نفت در بازار مبادلات نفت در جنگ پترو دلار بر اساس مدل SWOT مورد بررسی قرار می‌دهد.
 
 
 
 

تازه های تحقیق

 

 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Petroleum Policy of Muslim Countries on Petroleum Policy Based on SWOT Model

نویسنده [English]

 • Jamal Bafrani
Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

US foreign policy has moved in the direction of consolidating the dollar's position as a major currency in Islamic Middle East oil and foreign exchange reserves over the past few decades. The US dollar's Petroleum policy has created an order that sets the price of buying oil from Muslim sellers in dollars. They believe that if another currency than the dollar finds itself in oil trading, especially in the Islamic countries of the Middle East, many countries will sell their stored dollars and this will weaken the dollar's position relative to other credible currencies. Kurdish. This article examines the trends in the oil political economy of the Middle East Muslim countries as oil sellers in the Petro-Dollar Exchange Market based on the SWOT model.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Petro-dollar War
 • Oil Political Economy
 • World Oil Market
 • Muslim Oil Market

 

 
 
 
 
 1. Azari, Mohamad Hadi (2007). The hegemony of the dollar, the euro and the national security of Iran, the Institute for Economic Policy Research. [In Persian]
 2. Bina, Cyrus (2006). The Globalization of Oil: A Prelude to a Critical Political Economy, Journal of Political Economy, Vol. 35, No. 2.
 3. Blair, John Malcolm. (1976). The Control of Oil.
 4. Everest, Larry (2006). Oil, Power and Empire, translation by Iqbal Taleghani, other publication. [In Persian]
 5. Gokay, Bulent (2006). The Politics of oil, A Survey, Routledge.
 6. Hajiyousefi, Amir Mohamad (2000). OPEC in the Age of Globalization of Economics, Foreign Policy, Fourteenth Year. [In Persian]
 7. HajiYousefi, Amir Mohamad (2002). Waltz Theory and Foreign Policy of Iran, Foreign Policy, Sixteenth Year, No. 4 [In Persian]
 8. Heshmatzadeh, Mohamad Bagher (2000). Iran and Petroleum; The Political Sociology of Petroleum in Iran from 1978 to 1979, Islamic and Iranian Recognition Center.[In Persian]
 9. Marsh, David (1999). Methodology and Theory in Political Science, translated by Amir mohammad Haji-Yousefi, Institute for Strategic Studies.[In Persian]
 10. Mirtorabi, Saeid (2005). Iranian Oil Issues, Qomes Publishing.[In Persian]
 11. Mohebbi, Ali (2016). Millennium Bay in Crisis, Amir Kabir Publishing.[In   Persian]
 12. Morse, Edward L (1999). A New Political Economy of Oil?,Journal of International Affairs, No. 53.
 13. Najafi-Sayyar, Rahman (2010). US Patterns of Behavior toward China, Sayyed Shirazi    research Center Publications.[In Persian]
 14. Noreng, Oystein (2006). Crude Power, Politics and the Oil Market, 1. B. Tauris & Co.   ltd
 15. Telhami, Shibley (2003). Understanding US Oil Strategy in the Gulf, Saeed Mirtrabi's translation, Strategic Report, Strategic Studies Institute.[In Persian]
 16. Yergin, Daniel (1995). World Oil History, Translated by Gholam Hossein Salehyar, Information Publication, Volume I and II.[In Persian]