تقویت روابط کشورهای اسلامی با دیپلماسی کاهش مخاطرات و پیش‌بینی آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بحران، دانشگاه شیخ بهایی اصفهان

2 استاد، دکترای مخاطرات ژئومورفولوژیک، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

3 استادیار، دکترای جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران

4 استاد، دکترای مهندسی زلزله‌شناسی، پژوهشکده بین المللی زلزله‌شناسی، تهران

چکیده

مخاطرات با چنان شدتی حادث می‌شوند که تلفات و خسارات فراوانی را به همراه دارند و گستردگی اثرات ناشی از آنها ورای توانایی و ظرفیت دولت متأثر از مخاطرات است در چنین مواقعی قربانیان نیازمند کمک‌های بشردوستانه می‌باشند که حقوق بین‌الملل یک سری توصیه‌هایی به کشورها نموده است و حقوق بشردوستانه و چارچوبهای تصویب شده در این رابطه، تلاش برای کاهش مخاطرات را الزام آور کرده است. در اسلام، جایگاه آرامش، امنیت، تعاون و خدمت هم نوع از جایگاه بالایی برخوردار است لذا با توجه به مبانی نظری اسلام برای نوع‌دوستی و کمک به دیگران و مکمل آن ظرفیت عظیم منابع خدا دادی در کشورهای اسلامی به یقین این الزام برای جهان اسلام را مضاعف می‌نماید. با توجه به برخی تجربیات ناموفق گذشته جهان اسلام در تشکیل سازمانهای مشترک، در این نوشتار پیشنهاد می‌شود طی یک نشست مشترک بین چند کشور اسلامی با به کارگیری دیپلماسی کاهش مخاطرات یک سازمان بین المللی اسلامی (علمی و عملیاتی) به منظور الزام دولتهای اسلامی عضو در جهت همکاری برای کاهش مخاطرات در چارچوب حقوق و روابط بین‌الملل، تأسیس شود تا اندکی از خلأ‌های موجود را پر نماید و این سازمان برخلاف هدف برخی ائتلاف های مشترک گذشته کشورهای اسلامی که بر اساس تأمین منافع این کشورها شکل گرفته بود، فقط برای خدمت‌رسانی به همه بشریت به صورت عام المنفعه شکل بگیرد تا علاوه بر تقویت روابط بین کشورهای اسلامی، بتوان چهره رحمانی اسلام را در جهان به نمایش گذاشت.

تازه های تحقیق

 

 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationships' Reinforcement Islamic Countries Based on hazards reduction's diplomacy and future's Forecasting

نویسندگان [English]

 • Ali Jeddi 1
 • Ebrahim Moghimi 2
 • Seyyed Abbas Ahmadi 3
 • Mehdi Zare 4
1 Ph.D. in Crisis Management, Sheikh Bahaei University in Isfahan, Isfahan
2 professor, PhD of geomorphological hazards, Faculty of Geography, Tehran
3 Assistant Professor, PhD of Political Geography, Faculty of Geography, Tehran University
4 Professor PhD of Earthquake Engineering, International Institute of Seismology, Tehran
چکیده [English]

Hazards occur so severely that they cause a great deal of casualties and widespread effects beyond the capacity of the state to be affected by the hazards. In such cases, victims need humanitarian assistance as international law provides a series of recommendations and rights to countries. The philanthropy and the frameworks adopted in this regard have made efforts to reduce risk. In Islam, the place of peace, security, co-operation and service has a high status, so given the theoretical foundations of Islam for altruism and helping others and complementing it, the enormous capacity of God-given resources in Islamic countries certainly fulfills this obligation to the Islamic world. Doubles. In light of some of the past unsuccessful experiences of the Islamic world in forming joint organizations, this article proposes a joint meeting between several Islamic countries using diplomacy to reduce the risk of an Islamic international organization (scientific and operational) in order to oblige Islamic States parties to To cooperate to reduce the risks in international law and relations, establish to fill some of the existing vacancies and, contrary to the goal of some of the past Islamic State coalitions, formed solely for the benefit of all of them, to serve all Humanity will be formed to the benefit of society In addition to strengthening relations between Islamic countries, it is possible to show the merciful face of Islam in the world.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • hazards reduction's diplomacy
 • Islamic world
 • International law

 

 
 
 
 1.  

  1. Arkani, Amir.Reza; Golabchi, Mahmood; Hosseini, Seyed Mahmod; Matin, Alaghmandan (2017). Investigation of the Impact of High-rise   Buildings Shapes on their Structural Stability in order to Reduce Seismic Hazards,(Case Study:The Effect of Shape of Plan), journal of Enviromental hazard managmenr, Volume 4, Issue 1, Spring 2017, Page 27-42.[In Persian]
  2. Beygzadeh, Ebrahim; Habibi, Mohamad (2005). Natural disasters and international law, Journal of Theology and Law, University of Razavi Islamic Sciences, Fifth Year. No. 16.[In Persian]
  3. Dehkhoda, Ali. Akbar (1973).  Dehkhoda Culture, Tehran, Faculty of Literat -ure and Humanities, University of Tehran.[In Persian]
  4. Hafeznia, Mohamad Reza; Zarghani, Seyye Hadi (2012). Geopolitical Chall -enges of Convergence in Islamic World, journal of Human Geography Research, Volume 44, Summer 2012, Page 139-154.[In Persian]
  5. Heydari, Mohamad Haji; Mousavi, Saeid (2010). An overview of the theoretical foundations of humanitarian from the perspective of verses and narratives and the inference of its educational implications, Journal of Islamic Studies in Behavioral Sciences, Volume II, Issue 118-99.[In Persian]
  6. International Covenant on Civil and Political Rights(1976). Link: www. ohcr. org/English/law/ccpr. htm.
  7. Madani, Saeid (2006). Human rights, minimal or maximum, Journal of East Politics, Second Year, No. 3.[In Persian]
  8. Mintzberg, Henry (2005). Strategy Forest, Translated by Mahmoud Ahmad Pur Dariani, Pardis Publications.
  9.  Moghimi, Ebrahim (2017). Why hazards science?journal of Enviromental         hazard managmenr, Volume 4, Issue 1, Page 1-7.[In Persian]
  1. Moghimi, Ebrahim (2014). Hazards Knowledge for better quality of life and a more vibrant environment., University of Tehran Publications.[In Persian]
  2. Najafi, Mareshi (2004). Educational teachings of the love of Ahlul-Bayt (AS). Journal of Educational and Psychological Research of Isfahan University.
  3. Sadatinejad, Seyyed Javad (2017). Disaster Risk Reduction, A Cultural and Religious Need, Speech at the Ministry of the Interior's World Disaster Reduction Summit, October 25.[In Persian]
  4.  Unisdr (2018). Economic losses, poverty & disasters 1998 -2017.
  5.  Social and Cultural Rights. (1966).
  6.  Unisdr (2015). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, translation by Mustafa Mohaghegh and others. Publication of Tehran Crisis Prevention and Management Organization.
  7. Velayati, Ali Akbar; Mohammadi, Reza (2008). Analysis of Convergence Experiences in the Muslim, journal of Political knowledge, Volume 6, Issue 1, Summer and Autumn 2008, Page 151-180.[In Persian]
  8. Zarghani, Seyyed Hadi; Dabiri, Ali (2010). Opportunities for the Muslim World in OPEC Gas, The 4th International Congress of Geographers of the Islamic World.[In Persian]