ارزیابی پژوهش‌های دانشگاهی در کشورهای اسلامی (آسیب‌شناسی و راهکارهای حقوقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه غرجستان افغانستان، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عرب، جامعه المصطفی العالمیه، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

چکیده

جهان اسلام با 57 کشور، حدود یک چهارم جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. کشورهای اسلامی علاوه بر عقب‌ماندگی در تولیدات صنعتی، از نظر علمی و پژوهشی نیز در وضعیت نامطلوبی به سر می‌برند. ارزیابی‌های علمی نشان دهنده این واقعیت است که سهم کشورهای اسلامی در تولیدات علمی، از کل تولیدات علمی جهان بسیار اندک است. تولیدات علمی به عنوان معیار مهمی از فعالیت سیستم علمی کشورها، امروزه نقش حیاتی برای نهادهای تصمیم‌گیر در سطوح ملی و بین‌المللی دارد. در سالیان اخیر برخی کشورهای اسلامی از جمله ایران، ترکیه، مصر و برخی کشورهای دیگر برای حضور فعال‌تر در زمینه‌های علمی، تلاش‌های بسیار انجام دادند که نتیجه آن افزایش میزان تولیدات علمی این کشورها در مجلات و پایگاه‌های معتبر علمی بوده است. از مهم‌ترین آسیب‌های نظام پژوهشی می‌توان به عدم کاربردی بودن پژوهش‌ها و عدم تعامل بین صنعت و دانشگاه‌ها اشاره نمود. راهکارهایی نظیر تدوین قوانین و مقررات در حوزه پژوهش های دانشگاهی، حمایت های قانونی از محققان، لزوم خرید منابع پژوهشی برای دانشگاه‌ها، توجه به موضوعات به ظاهر کوچک اما کاربردی و بالا بردن قدرت خرید علاقمندان به پژوهش می‌تواند تا حدودی وضعیت تولید علم در جهان اسلام را بهبود بخشد. هرچند کشورهای اسلامی تا رسیدن به جایگاه واقعی و تاریخی خود، نیازمند فعالیت‌های علمی و پژوهشی بنیادین در همه سطوح می‌باشند.

تازه های تحقیق

 

 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of academic research in Islamic countries (pathology and legal solutions)

نویسندگان [English]

 • Murtaza Mohiqi 1
 • Mohammad Kazem Mohiqi 2
 • Massooma Ghali Flayyih Al-Kenani 3
1 Assistant Professor at Gharjistan University in Afghanistan, Kabul. Ph.D. student of Private Law, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 Ph.D. student of Arabic language and literature, Almustafa international university, Mashhad, Iran.
3 Ph.D. student of Private Law, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
چکیده [English]

The Islamic world, with 57 countries, accounts for about a quarter of the world's population. Islamic countries, in addition to lagging behind in industrial production, are also in a poor state of science and research. Scientific evaluations reflect the fact that the share of Islamic countries in scientific output is very small compared to the total scientific output of the world. Scientific productions as an important measure of the activity of the scientific system of countries today play a vital role for decision-making bodies at national and international levels. In recent years, some Islamic countries, including Iran, Turkey, Egypt, and some other countries, have made great efforts to become more active in the field of science, resulting in increased scientific output in reputable journals and scientific bases. One of the major disadvantages of the research system is the inability to conduct research and the lack of interaction between industry and universities. Strategies such as formulating laws and regulations in the field of academic research, providing legal support to researchers, the need to purchase research resources for universities, addressing seemingly small but practical issues, and enhancing the purchasing power of research interests can partly enhance the status of science production in the Islamic world. To improve. However, Islamic countries need fundamental scientific and research activities at all levels to reach their true and historical status.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Science production
 • Research
 • University
 • pathology
 • Islamic world

 

 
 
 
 1. Azizi, Faridon (2010). Indicators of scientific promotion of the country. Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Volume 12, Number 1, PP205-207.[In Persian]
 2. Basu, Aparna (2006). Using ISI’s ‘Highly Cited Researchers’ to obtain a country level indicator of citation excellence. Scientometrics, 65 (3), 841–862.
 3. Gazani, Ali; Hamidi Fard, Najmeh (2012). Iran Science Production and Its Position Among World Countries and Predicting the Growth of Iranian Science Production in 2018, First Edition, Shiraz: Islamic World Science Citation Database.[In Persian]
 4. Ghahramani, Mohamad; Abolghasemi Mahmod; Norouzi Abbas Ali (2015). Investigating Barriers to Science Production from the Viewpoints of Faculty Members of Shahid Beheshti University. A New Approach to Educational Management. No. 22, PP108-77.[In Persian]
 5. Madhoshi, Mehrdad; Niyazi, Eisa (2009). The Situation of Higher Education and Science Production in the Member Countries of the Islamic Conference (OIC). Quarterly of Management in the Islamic University, 13 (4), PP173-206. [In Persian]
 6. Mansouri, Ali; osare, Farideh (2010). The leading scientific countries of the Islamic world at the Web Site Science. Journal of National Studies in Library and Information Organization, Volume 81, Number 1, PP147-170. [In Persian]
 7. Mansouri, Ali, Soheili, Faramrz; Qazvin, Parisa (2017). Investigating the Status of Islamic Countries in Scientific Poverty in Medical Sciences. Shahed University Two Scientific-Research Quarterly, Volume 3, PP1- 16.[In Persian]
 8. Mehrad, Jafar; Gazni, Ali(2010). Scientific impact of Islamic Nations. International, Journal of Information Science and Management, 8 (2), PP39 56. [In Persian]
 9. Memar, Saeid (2004). Sociological Study of Barriers to Scientific Developm -ent in Iran, PhD Thesis, Isfahan: Department of Sociology, University of Isfahan.[In Persian]
 10. Mostafavi, Esmaeil; Kiani, Hamid Reza (2015). Comparative Evaluation of Leading Islamic Countries in Science Production: Iran-Turkey-Egypt in Scientific Database esi, Scientometrics Research Letter, Volume 1, Number 1, PP51-68.[In Persian]
 11. Omidi, Mohamad Hossain (2013). Investigating the Status of Research Credits by Iranian Scholars and Comparing It with Scholars from the Most Producer Countries in the Middle East (Turkey, Egypt and Saudi Arabia) Sample of International Publications Studied in the Journal of Science in 2008-2011, MSc, Shiraz: Shiraz University, School of Science Education and Psychology.[In Persian]
 12. Qaroun, Maesome (2002). Research Resources in Iran and Other Countries: Concepts and Perspectives. Access Journal. No. 27, PP42–25.[In Persian]
 13. Sigal, Aron (2005). Look at the State of Science Production in Islamic Countries (Trans V. R. Naimi). Hamshahri Newspaper. -Tayefi, A. (1999). Culture of Science ـ Research of Iran (capabilities and bottlenecks). Rahyaft Quarterly, No. 21, PP47-53.[In Persian]
 14. Sobhaninejad, Mehdi; Afshar, Abdollah (2009). Preventing the Science Production Movement, A Fundamental Strategy in Innovation in Academic Research Activities, Management at Islamic University. Volume 41, Number 1, PP 4-21.[In Persian]
 15. Website of the Ministry of Science, Research and Technology of the Islamic Republic of Iran (2017). Iran is the leader in the production of science in the Islamic world. [News] Retrieved on May 15, 2017 from https://drt. msrt. ir / fa / news / 38670.[In Persian]