نویسنده = محسن جان پرور
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی و تبیین بحران‌های ژئوپلیتیک جهان اسلام

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 73-96

محسن جان پرور؛ ریحانه صالح آبادی؛ ساجد بهرامی جاف