اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 156
تعداد پذیرش 39
تعداد عدم پذیرش 57

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 61
تعداد مشاهده مقاله 8410
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5961
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 12 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 31 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 117 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 25 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز