اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 242
تعداد پذیرش 58
تعداد عدم پذیرش 89

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 13
تعداد مقالات 79
تعداد مشاهده مقاله 17577
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 10606
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 12 روز
متوسط زمان پذیرش 123 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز