اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 100
تعداد پذیرش 22
تعداد عدم پذیرش 42

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 44
تعداد مشاهده مقاله 5511
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 4538
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 11 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 27 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 68 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 0 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 32 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 11 روز