اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 207
تعداد پذیرش 57
تعداد عدم پذیرش 76

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 67
تعداد مشاهده مقاله 14162
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 7948
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 10 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 44 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز