خلاصه استاندارد:FASIW

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی)

زبان انتشار: فارسی(همراه با چکیده انگلیسی)

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 30 درصد

هزینه داوری و چاپ: ندارد

میانگین زمان داوری: 5 هفته

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات 

* قابل توجه نویسندگان گرامی، فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام تنها مقالات حوزه علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، ژئوپلتیک و آینده پژوهی در سطح مطالعاتی جهان اسلام را در اولویت بررسی قرار می دهد* 

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCIDو ایمیل آکادمیک  برای تمامی نویسندگان(حتی‌المقدور نویسنده مسئول) مقالات الزامی گردید. لذا از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند.

جهت دریافت کد شناسه پژوهشگرORCID به لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://orcid.org/

راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf

 

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 7، بهار 1400 

ابر واژگان