فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

خلاصه استاندارد:FASIW

ترتیب انتشار: فصلنامه(علمی)

زبان انتشار: فارسی(همراه با چکیده انگلیسی)

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 30 درصد

هزینه داوری و چاپ: ندارد

میانگین زمان داوری: 5 هفته

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات 

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCIDو ایمیل آکادمیک  برای تمامی نویسندگان(حتی‌المقدور نویسنده مسئول) مقالات الزامی گردید. لذا از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند.

جهت دریافت کد شناسه پژوهشگرORCID به لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://orcid.org/

راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf

شماره جاری: دوره 2، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 1-184 

4. نقش دیپلماسی آب و نهادهای آبی بین المللی در حل‌وفصل منازعات در حوضه‌ی آبریز بین‌المللی نیل

صفحه 75-100

ربابه جوادی؛ محمد ولی مدرس؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ فریده محمدعلی پور