شماره‌های پیشین نشریه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

خلاصه استاندارد:

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی)

زبان انتشار: فارسی(همراه با چکیده انگلیسی)

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 30 درصد

میانگین زمان داوری: 5 هفته

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات 

 
شماره جاری: دوره 2، شماره 3، بهار 1399، صفحه 1-166 

2. مطالعه تطبیقی گروه‌های تروریستی القاعده و داعش

صفحه 24-57

رضا اختیاری امیری؛ مرتضی علویان؛ عالمه ولی نتاج


5. قابلیت‌ها و ظرفیت‌های همگرایی در جهان اسلام

صفحه 115-145

محمدرضا حافظ‌نیا؛ میثم میرزائی تبار