راهنمای نویسندگان

بسمه تعالی

«راهنمای نویسندگان مقالات نشریه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام»

 

از مؤلفان گرامی تقاضا می‌شود برای جلوگیری از تأخیر در داوری مقالات ارسالی، نکات زیر را به‌دقت مورد توجه قرار دهند.

 

نشریه علمی مطالعات بنیادین جهان اسلام تنها مقالاتی را ارزیابی می‌کند که در حوزه مطالعات جهان اسلام باشد. همچنین مقالات مربوط به حوزه‌ی آینده‌پژوهی جهان اسلام، ژئوپلیتیک و ژئو استراتژی در جهان اسلام، جامعه‌شناسی سیاسی در جهان اسلام، علم و فناوری در جهان اسلام، محیط زیست و منابع حیاتی جهان اسلام، روابط بین‌الملل جهان اسلام، علوم سیاسی جهان اسلام ، علوم استراتژیک جهان اسلام و سایر رشته‌ها و گرایش‌های وابسته نیز درصورتی‌که با رویکرد جهان اسلام باشد، در تحریریه مجله قابل‌بررسی است.

مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد و لزوماً به تولید علم و معرفت جدید منجر شده باشد. فصلنامه از مقاله‌های استخراج‌شده از رساله دکترا، پایان‌نامه‌های برجسته و همچنین طرح‌های تحقیقاتی مستقل درصورتی‌که مشتمل بر اصول و روش تحقیق در حوزه مربوط به آن باشد، استقبال می‌کند.

نکته: مقالات برگرفته‌شده از پایان‌نامه‌های دانشجویی با نام استاد راهنما، دانشجو و مشاوران به‌صورت مشترک و با اولویت بیشتری منتشر خواهد شد.

 •    مقاله علمی ـ پژوهشی لزوماً دارای اجزای ساختاری زیر است که به ترتیب عبارت‌اند از:چکیده (حداکثر 250 کلمه) به زبان فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (ترجمه صحیح)،کلیدواژه‌ها، مقدمه نظری و توجیهی، روش تحقیق، یافته‌های تحقیق، تجزیه‌وتحلیل، نتیجه‌گیری، قدردانی، تأییدیه‌های اخلاقی، تعارض منافع، سهم نویسندگان در مقاله و منابع مالی/حمایت‌ها و فهرست منابع. رعایت این ساختار از سوی ارائه‌کنندگان مقاله ضروری است. نکته: درصورتی‌که موردی برای ارائه در هر تیتر وجود ندارد از عبارت "موردی توسط نویسندگان گزارش نشده است" استفاده نمایید.
 •    مقالات ارسالی باید دارای چکیده مبسوط(Extended abstract  ) ویرایش شده به زبان انگلیسی  حداقل 800 کلمه و مشتمل بر موارد زیر باشد:

Introduction, Methodology, Discussion and Result, Conclusion, Key Words.

 •    مجله از مقاله‌های نظری که به ابداع یا ارائه نظریه‌های علمی و نیز نقد و بررسی عالمانه نظریه‌های موجود به‌وسیله اساتید و صاحب‌نظران برجسته می‌پردازند، استقبال می‌نماید.
 •      مقاله ارسال‌شده بایستی در نشریه دیگری چاپ‌نشده و یا هم‌زمان برای سایر مجلات ارسال نشده باشد. ارسال تعهدنامه کتبی از سوی نویسنده در این رابطه به همراه مقاله ضروری است. مقالات همایش‌های علمی مشروط به اینکه با تغییرات قابل‌توجه و افزودن مطالب جدید همراه باشد، قابل‌بررسی است.
 •      مقالات به دو زبان فارسی و انگلیسی قابل پذیرش است.
 •      در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نفر را به‌عنوان نویسنده عهده‌دار مکاتبات مشخص کنند. در غیر این صورت نفر اول، نویسنده عهده‌دار مکاتبات شناخته خواهد شد.
 •      مقالات ارسالی با قلم  B Lotus، اندازه قلم 13، فاصله خطوط یک و در حدود 4500 تا 7000 کلمه باشد و از طریق سایت اینترنتی مجله به نشانی  journal.iiwfs.comارسال شود.
 •      شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA و تماماً به لاتین و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (میرحیدر، 1386: 22) ترجمه صحیح (Mir-haydar,2007:22) همچنین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر با ترجمه دقیق و در انتها در داخل کروشه ذکر [Persian]  شده باشد.

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) یا مترجم، (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار،  ناشر و DOI مربوطه.

 

-   Hafeznia, Mohammad Reza. (2006). Principles and Concepts of Geopolitics, [In Persian], Mashhad: Papoli Publications.

مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله و DOI مربوطه.

اینترنت: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار یا دسترسی)، عنوان اثر، شناسه(آدرس) سایت/ پایگاه و DOI مربوطه.

 •      در تنظیم جداول، نمودارها و شکل‌ها رعایت نکات زیر الزامی است:

الف ـ اطلاعات جداول نباید به‌صورت شکل و یا نمودار در مقاله ­تکرار شوند. شماره و عنوان جداول در بالا و شماره و عنوان نقشه‌ها، اشکال و نمودارها در پایین آن‌ها ذکر گردد و در صورت اخذ آن‌ها از منابع دیگر، ذکر منبع در زیر آن‌ها الزامی است. همچنین ابعاد آن‌ها باید متناسب با ابعاد فصلنامه ژئوپلیتیک باشد.

ب‌ـ هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به خود باشد، چنانچه تمام ارقام جدول دارای واحد یکسان باشند، می‎توان واحد را در عنوان جدول ذکر نمود.

ج ـ تصاویر و نقشه‌ها باید واضح، خوانا، دارای مقیاس و باکیفیت مناسب تهیه شده باشند. (در صورت نیاز به چاپ رنگی نقشه‌ها و نمودارها هزینه آن جداگانه محاسبه و دریافت می‌شود).

 •      حتی‌المقدور DOI منابع الکترونیکی مورداستفاده، در پایان مشخصات آن ذکر شود، مانند:  doi:10.1000/182
 •     مقالات دریافت ‌شده پس از بررسی اولیه در مسیر فرآیند داوری علمی قرارگرفته و رأی نهایی در خصوص پذیرش یا رد آن توسط هیئت تحریریه صادر می‌شود.
 •      فصلنامه حق رد یا قبول و ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می‌دارد و از بازگرداندن مقالات دریافتی معذور است.
 •      مسئولیت صحت‌وسقم  مطالب مقاله به لحاظ حقوقی بر عهده صاحب و یا صاحبان مقاله است.