انقلاب اسلامی ایران از منظر منافع منطقه ای آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران

چکیده

 دهه هاست که ایالات متحده در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه به عنوان یک بازیگر عمده غیرمنطقه ای ایفای نقش می‌کند و به واسطه این حضور مستمر و مداوم برای خود منافعی را مترتب است. از منافع اقتصادی حاصل از فروش تسلیحات نظامی گرفته، تا امنیت در تامین انرژی و حمایت از متحدان منطقه ای. وقوع انقلاب اسلامی منجر به دگرگون شدن محیط منطقه گردید که در نهایت آثار مستقیم بر منافع ایالات متحده در منطقه گذارد و این کشور را با چالش هایی مواجه ساخت.
پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده است، به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که: چالشهای ایجاد شده بر منافع منطقه ای ایالات متحده به موجب انقلاب اسلامی ایران چیست؟ و در پاسخ آورده ایم: انقلاب اسلامی ایران بعد از چهار دهه از وقوع آن، ضمن از دست رفتن مهمترین شریک استراتژیک آمریکا و بازار تسلیحاتی آن (ایران) امروزه ایران را در جایگاه یکی از تاثیرگذارترین بازیگران منطقه ای، با ظرفیت نفوذ سیاسی در تعیین معادلات داخلی کشورهای منطقه (عراق، لبنان، یمن) و حضور میدانی در تداوم دولت های منطقه(سوریه) بوده که منجر به آسیب پذیری منافع آمریکا گشته است.
جهت اثبات فرضیه فوق، در طول پژوهش با ذکر زمینه های تاریخی جهت فهم دقیق تر موضوع، از نظریه «احاله مسئولیت» و «موازنه قوا» جان مرشایمر استفاده گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Islamic Revolution of Iran from the American Regional Interests Perspective

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Meraji 1
  • Mohammad Reza Dehshiri 2
چکیده [English]

Introduction
For decades, the United States has been as a major non-regional actor in the West Asia and Middle East region, and by continued presence, it has brought benefits to itself from the economic benefits of selling military weapons, to securing energy and protecting regional allies. The outbreak of the Islamic Revolution transformed the region's environment, which ultimately had a direct impact on US interests in the region and challenged the country. This article tries to use the theory of structural realism and on that basis, it expresses the issues of balance of power and Buck Passing.
Method
The paper's methodology is an analytical-descriptive approach.
Results and Discussion
According to the findings of this study, the Islamic Revolution has had a negative impact on US regional interests. Iran was a reliable partner in safeguarding US interests. It was also a good market for US weapons. With the revolution in Iran, groups opposed to the US presence in the region strengthened.
Conclusion
Since most countries in the region have some kind of good relations with the United States and this country has a significant influence on the politics and government of the countries in the region, the support of the Islamic Republic to non-governmental actors is significant. In this study, author specifically addressed the challenges and negative consequences of the Iranian revolution for the interests of the United States and its partners, such as Israel, and tried to analyze them by citing concrete examples and statistics in this article.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Islamic Revolution of Iran
  • US regional interests
  • resistance groups
  • transfer of responsibility
  • Balance of Power