ارزیابی نقش ژئوپلیتیک جمعیت در امنیت ملی رژیم صهیونیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه‌ای، دانشکده پیامبر اعظم(ص) ، دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

2 استادیار روابط بین‌الملل دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران

چکیده

ژئوپلیتیک جمعیت، یکی از مهم‌ترین عناصر مؤثر در قدرت و امنیت ملی در روابط بین‌الملل است. این موضوع امروزه با افزایش اهمیت روزافزون دانش و فناوری و تحدید عناصر قدرت سخت، اهمیت کمتری نسبت به گذشته دارد، اما همچنان به‌عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی در سیاست جهانی مورد توجه است. ژئوپلیتیک جمعیت بی‌شک یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دائمی اسرائیل از ابتدای تأسیس آن تاکنون بوده ‌است. این موضوع با توجه به ماهیت بستۀ دین یهود و محدودیت کمی یهودیان جهان و همچنین به‌دلیل اینکه این رژیم، حضور و قوام خود را بر اساس وجود جمعیت فقط یهودی استوارساخته، اهمیت بیشتری یافته ‌است. علاوه بر این، تداوم اشغالگری این رژیم در سرزمین فلسطین و چالش‌های ناشی از بحران مهاجرت و همچنین بروز مسائل جدید در درون مرزهای فلسطین اشغالی نیز بر نگاه ویژۀ اسرائیل به مسئلۀ جمعیت و تغییر و تحولات دائمی آن افزوده است. در این چارچوب، این پرسش مطرح است که ژئوپلیتیک جمعیتی اسرائیل چگونه امنیت ملی این رژیم را تحت تأثیر قرار داده است؟ یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی‌تحلیلی انجام شده است، نشان می‌دهد ژئوپلیتیک جمعیتی اسرائیل، هم‌زمان فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای این رژیم به‌وجود آورده است که اگرچه فرصت‌ها، بیشتر در بُعد کیفی بروز یافته‌اند، ابعاد کمی، الگوی پخش و ترکیبات جمعیتی این رژیم به کاهش ضریب امنیت ملی آن منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the geopolitical role of the population in the national security of the Zionist regime

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Moghavemi 1
  • Mehdi Javadani Moghadam 2
1 PhD Student in Regional Studies, Faculty of the Holy Prophet, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of International Relations, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadegh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Population geopolitics is one of the most important elements influencing power and national security in international relations. This issue, however, is less important today than in the past, with the increasing importance of knowledge and technology and the limitation of the elements of hard power, but it is certainly still considered one of the influential factors in domestic and foreign policy in world politics. In the meantime, this issue has undoubtedly been one of the key constant concerns of the Zionist regime since its inception. This issue has become doubly important due to the closed nature of Judaism and the limited number of Jews in the world, and on the other hand, because this regime has established its presence and consistency based on the existence of a purely Jewish population. In addition, the regime's continued occupation of the Palestinian territories and the challenges posed by the immigration crisis, as well as the emergence of new issues within the borders of occupied Palestine, have added to the Zionist regime's special focus on population and its constant change. In this context, the main question of the present article is how the demographic geopolitics of the Zionist regime has affected the national security of this regime? The findings of this descriptive-analytical study show that the demographic geopolitics of the Zionist regime has created both opportunities and challenges for the regime. Although the opportunities are more qualitative, the quantitative dimensions, distribution pattern, and demographic composition in this regime has reduced its national security. Thus, the crisis of an incomplete nation-state is the root of many crises in the Middle East. This issue has a very special and more acute situation in the Zionist regime due to the geopolitical nature of its population. Nevertheless, the geopolitics of the Zionist regime's population poses both opportunities and challenges to its national security. This issue can be studied in four dimensions: quantitative, qualitative, distribution pattern, as well as demographic structures.
Quantitatively, the Zionist regime is facing a demographic challenge due to its emphasis on the purely Jewish nature of the Zionist regime and the limited number of Jews in the world. Influenced by the importance of population size as an important factor in the stability of nation-states, as well as the special circumstances of the Zionist regime's ongoing constant war with its neighbors and the challenges posed by Jewish immigration, it poses challenges to its national security. Nevertheless, the quality of the Zionist population can be considered a positive factor in the geopolitics of the Zionist population. In particular, this regime, by having an educated population and being a pioneer in the field of science and technology, has been able to solve many of its geopolitical problems, including water shortages, uncultivable lands, etc., and with its scientific diplomacy, the conditions for overcoming isolation. Created its geopolitical region and weight gain. In the pattern of distribution as the third population dimension, in the Zionist regime, due to the desert situation, half of the land and many dangers from neighbors, the population and main industries are concentrated in the Mediterranean coastal plain, which is one of the vulnerabilities of this regime. The demographic structure of the Zionist regime, as the fourth geopolitical dimension of the population, shows that the Zionist regime can be considered a deeply divided society along ethnic-national lines. In such a way that there are three main gaps - the inter-ethnic divide between Arabs and Jews; Intra-ethnic divisions among Jews and divisions between religious and secular - practically fragile Zionist regime's internal security, making it prone to unrest and civil war. Accordingly, the demographic variables of the Zionist regime have created both opportunities and challenges for the regime, although the opportunities are more qualitative, the quantitative dimensions, distribution pattern, and demographic composition of the regime have reduced its national security. Under these circumstances, the demographic geopolitics of the Zionist regime in the future due to demographic changes (increasing Arab population to Jews and increasing religious population to secular as well as increasing class distance between different Jewish races and consequently increasing reverse migration) negative role It will lead to more in the national security of the Zionist regime.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel
  • National Security
  • Population
  • Geopolitics Population
  • Geopolitics