کلیدواژه‌ها = حوضه‌ی آبریز بین‌المللی نیل
نقش دیپلماسی آب و نهادهای آبی بین المللی در حل‌وفصل منازعات در حوضه‌ی آبریز بین‌المللی نیل

دوره 2، شماره 4، شهریور 1399، صفحه 75-100

ربابه جوادی؛ محمد ولی مدرس؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ فریده محمدعلی پور