درباره نشریه

درباره مجله

فصلنامه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری مرکز آینده پژوهی جهان اسلام منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی در حوزه علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، ژئوپلتیک و آینده پژوهی در سطح مطالعاتی جهان اسلام می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه مورخ 4 اسفند 1400، به لیست نشریات دارای اعتبار علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وارد شد. 

این فصلنامه بر اساس پروانه انتشار شماره 85738 در تاریخ 1398/06/25 به موجب ماده 13 قانون مطبوعات منتشر می‌شود.

 

سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

فرایند بررسی اولیه به وسیله دبیر تخصصی و داوری مقالات در فصلنامه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام هیچ هزینه ای برای نویسندگان ندارد. از مقالات پذیرفته شده و آماده به انتشار که کد DOI برای آن‌ها صادر شده،؛ بر اساس "آئین‌نامه تعیین هزینه پردازش مقالات در نشریات علمی دسترسی باز" هزینه دریافت خواهد شد.

مطابق بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پردازش و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دارای هزینه‌ای به مبلغ 12 میلیون ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان است.   (برای دریافت بخشنامه کلیک کنید)

 
هزینه اشتراک

فصلنامه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

 

سیاست های دسترسی باز

فصلنامه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام تحت شرایط و معیارهای مجوز Creative Commons Attribution License 4.0 International (CC-BY  4.0)  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط در صورت استناد به مقاله منتشر شده اصلی می توانند آثار را کپی، توزیع، نمایش و ایجاد کنند.

 

سیاست های انتشار

فصلنامه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام پیرو کمیته اخلاق نشر(COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.

 

ویژگی های اصلی نشریه: 

 • صاحب امتیاز : انجمن ژئوپلتیک ایران با همکاری مرکز آینده پژوهی جهان اسلام
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • نوع مقاله:   (علمی)
 • زبان: فارسی، چکیده مبسوط انگلیسی
 • نوع اعتبار: علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری: 5 ماه
 • بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: حداکثر  4 روز
 • نوع انتشار: چاپی/ الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: ندارد
 • سال آغاز انتشار: 1397
 • نرخ پذیرش مقالات:  25 درصد
 • دسترسی به متن مقالات: دسترسی باز
 • مدیر مسوول: دکتر سیدحمزه صفوی
 •  سردبیر نشریه: دکتر سیدیحیی صفوی
 •  دستیار سردبیر: دکتر مصطفی قادری حاجت
  دبیر تخصصی: محمدرضا محمدی
 •  شاپا چاپی:0926-2717  
 •  شاپا الکترونیکی:  0934-2717

به اطلاع پژوهشگران و نویسندگان محترم می‌رساند با توجه به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگانORCIDو ایمیل آکادمیک  برای تمامی نویسندگان(حتی‌المقدور نویسنده مسئول) مقالات الزامی گردید. لذا از نویسندگان محترم درخواست می‌شود قبل از ارسال مقاله به فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند.

جهت دریافت کد شناسه پژوهشگرORCID به لینک ذیل مراجعه نمائید.

https://orcid.org/

راهنمای فارسی دریافت کد شناسه پژوهشگر ORCID

http://ijme.mui.ac.ir/files/site1/files/orcid_help.pdf