داوران

این دستورالعمل برای متخصصانی است که داوری مقالات را برای فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام پذیرفته‌اند و ملاحظات اساسی نشریه را برای بررسی استاندارد مقالات اعلام می کند. در مورد اهداف، چشم‌انداز و استانداردهای نشریه توضیحات کاملی در بخش راهنمای نویسندگان آورده شده است. تمام نسخه‌های ارسال شده برای داوری ارسال می‌شود، مگر آنکه مقاله ارسالی خارج از اهداف نشریه بوده و یا آنکه سوء رفتار نویسنده (سرقت ادبی) محرز شود.

تمام مقالات ارسال شده توسط دو یا سه داور متخصص در آن حوزه بررسی می‌گردد و نظرات براساس پذیرش، تجدید نظر و یا رد اعلام می‌گردد. انتظار می‌رود داوران رفتار سوء نویسنده مانند سرقت ادبی و یا هر رفتار غیر اخلاقی دیگر را به سردبیر اطلاع دهند.

مراحل داوری:

1- با استفاده از نام کاربری و رمز عبور وارد صفحه شخصی خود شوید.

2- در پنل نقش کاربر، واژه داور را انتخاب کنید تا وارد صفحه داوری شوید.

3- روی کد مقاله کلیک کنید تا مشخصات فایل اصلی مقاله را دریافت کنید.

۴- در بخش داوری امکان ارسال نظرات برای سردبیر و نویسنده وجود دارد. لطفا از ذکر نام خود در بخش نظرات به نویسنده خودداری نمایید.

5- در مرحله بعد پرسش‌های کلی و امتیازدهی به مقاله است که لطفا آن را کامل نمایید.

6- در نهایت با انتخاب گزینه مناسب و مورد نظر خود و ارسال نتیجه داوری، فرآیند داوری را پایان دهید.

میانگین زمان داوری:  5 ماه

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
فهیمه آزموده علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی ،تهران
فریبا آوریده
حمید احمدی نژاد پژوهشگر پسادکتری روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
رضا اختیاری امیری عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
سکینه ببری گنبد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل،دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران
علیرضا ثمودی عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
احسان جعفری فر دانشگاه ازاد تهران مرکزی
رحمت حاجی مینه استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
سید حامد حسینی پژوهشگر
محمد حسینی مقدم گروه مطالعات آینده نگر، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
مجید حیدری جهان اسلام مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهدی ذوالفقاری جهان اسلام دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان،ایران
آرش رئیسی نژاد گروه روابط بین الملل٬ دانشکده حقوق و علوم سیاسی٬ دانشگاه تهران
میترا راه نجات استاد دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
بهاره سازمند گروه مطالعات منطقه ای- دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
سمیرا سامعی جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
محمد محسن شارعی
ریحانه صالح آبادی تربیت مدرس
مختار صالحی عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
عسگر صفری
سید حمزه صفوی استادیار مطالعات منطقه ای، دانشگاه تهران، تهران، ایران
محمد طالبی طادی جهان اسلام
عظیم علیزاده
علی علیزاده جهان اسلام رییس گروه محیط پیرامونی و بین المللی پژوهشکده امنیت دانشگاه عالی دفاع ملی
فرشید فرهادی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
مصطفی قادری حاجت جهان اسلام استادیار گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم انسانی تربیت مدرس
وحید قربانی دکتری روابط بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
محمد گاپله
هما مبذول دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی. تهران. ایران
فریده محمدعلی پور گروه روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
محمد رضا محمدی جهان اسلام پژوهشگر موسسه آینده پژوهی جهان اسلام
محمد محمودی کیا گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
محمد ولی مدرس استادیار گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران
سمیه مروتی پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه
سید علی منوری روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی
حجت مهکویی گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
محمد مهدی مومنی ها
سید مهدی نبوی گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
سید علی نجات جهان اسلام دانش آموخته دانشگاه علامه طباطبایی تهران
سید محمود نجاتی حسینی جهان اسلام
علی هادوی جهان اسلام مرکز آینده پژوهی جهان اسلام /هسته کریدور ها
حوا ولی زاده دانشگاه خوارزمی