اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 286
تعداد پذیرش 78
تعداد عدم پذیرش 111

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 92
تعداد مشاهده مقاله 36890
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 21364
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 30 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 154 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز