اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 264
تعداد پذیرش 70
تعداد عدم پذیرش 98

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 85
تعداد مشاهده مقاله 22599
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 14295
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 54 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 140 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز