اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 334
تعداد پذیرش 93
تعداد عدم پذیرش 129

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 107
تعداد مشاهده مقاله 47355
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 31030
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 73 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 172 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 69 روز