فرایند پذیرش مقالات

فرآیند پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام :

نویسندگان گرامی، چاپ مقاله در فصلنامه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام (برای مقالاتی که به مرحله انتشار می رسند) دارای هزینه (کلیک کنید) طبق آیین‌نامه شماره 16042/و موزخ 1400/2/1 وزارت علوم است. 

طبق مصوبه صاحب امیتاز و هیأت مدیره فصلنامه

مطابق بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پردازش و چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دارای هزینه‌ای به مبلغ 12 میلیون ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان است. 

این فصلنامه جهت بررسی اولیه و داوری مقالات هزینه‌ای دریافت نمی‌دارد.

زمان و نحوه پرداخت هزینه در هر مرحله به وسیله ایمیل به اطلاع نویسندگان خواهد رسید.

بخشنامه شماره 40879 مورخ 1401/02/24 تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  (برای دریافت بخشنامه کلیک کنید)

 

 مراحل اراسل مقاله در فصلنامه:

1- ثبت‌نام در سامانه و ارسال مقاله توسط مؤلف مسئول

2-بررسی اولیه مقاله توسط دبیر تخصصی نشریه

3-انتخاب داوران توسط هیئت تحریریه و ارسال مقاله به داور

4- بررسی مقاله توسط داوران و ارائه نظرات و پیشنهادات جهت بهبود مقاله

5- ارسال نظرهای داوران به مؤلف

6- اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد آن

7- داوری نهایی و تعیین وضعیت مقاله توسط سردبیر

8- قرارگرفتن مقاله‌‌های پذیرفته‌شده در پایگاه مجله در بخش مقاله‌های آماده انتشار

9 - انتشار مجله براساس برنامه زمان‌بندی