اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این فصلنامه، تولید محتوای علمی با محوریت مسائل جهان اسلام، بر اساس آخرین یافته ها و پژوهش های اصیل اساتید، دانشجویان و پژوهشگران کشور و آن برای دسترسی محققان، مدیران اجرایی، تصمیم سازان و تصمیم گیران در کشور است. این فصلنامه در چشم اندازی پنج ساله، ضمن تبدیل شدن به مرجع اصلی در خصوص مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، تلاش خواهد نمود تا در پایگاه های بین المللی نیز نمایه شود.

محورهای موضوعی نشریه

این نشریه مقالات پژوهشی با موضوع اصلی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام با الویت موضوعات زیر را تحت پوشش قرا می‌دهد:

 علوم سیاسی

روابط بین الملل

مطالعات منطقه ای

ژئوپلتیک و آینده پژوهی در سطح مطالعاتی جهان اسلام