فراخوان مقاله جهت ارسال و پذیرش در فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

فراخوان مقاله جهت ارسال و پذیرش  در فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

 با سلام. فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام که وابسته به انجمن ژئوپلتیک ایران می باشد در حوزه های مختلف  که در شرح ذیل در تصویر آورده شده است مقالات را طبق قوانین سازمان نشریات وزارت علوم بررسی و نهایتا پذیرش و انتشار می‌دهد. لذا از پژوهشگران، دانشمندان، اساتید و دانشجویان محترم خواستار ارسال مقالات به سایت فصلنامه به نشانیwww.http://journal.iiwfs.com  می باشیم. با تشکر