کلیدواژه‌ها = ایدئولوژی
قدرت‌یابی طالبان و رویکرد جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 139-161

10.22034/FASIW.2023.374119.1224

مائده داودی؛ داود کیانی؛ کیهان برزگر،