کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 6
1. جایگاه ژئوپلیتیکی تنگۀ هرمز در راهبرد دفاع دریای ایران

دوره 3، شماره 7، بهار 1400، صفحه 113-146

سهراب عسگری،؛ مصطفی قادری حاجت


2. سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

دوره 2، شماره 6، زمستان 1399، صفحه 49-72

رضا سیمبر؛ دانیال رضاپور؛ صدیقه آذین


5. عوامل فرهنگی موثر بر آینده روابط ایران و ترکیه

دوره 2، شماره 4، تابستان 1399، صفحه 160-184

الهه کولایی؛ سید مهدی نبوی


6. قدرت‌های منطقه‌ای و آینده جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 1-16

مائده ارکان؛ اسدالله اطهری