دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، اسفند 1402 
سناریوهای آیندۀ وضعیت اعتماد اجتماعی در سال 1404

صفحه 79-109

10.22034/FASIW.2024.346325.1169

مرتضی بشارتی هولاسو؛ رزیتا سپهرنیا؛ علی hکبر رضایی،؛ عباسعلی قیومی؛ محسن قدمی


تأثیرات سدسازی‌های ترکیه بر امنیت ملی عراق

صفحه 189-213

10.22034/FASIW.2024.409778.1278

محمد نادری؛ مهناز گودرزی؛ مجید توسلی رکن‌آبادی؛ سید جواد امام جمعه‌زاده،