موضوعات = جهان اسلام
قدرت‌یابی طالبان و رویکرد جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 139-161

10.22034/FASIW.2023.374119.1224

مائده داودی؛ داود کیانی؛ کیهان برزگر،


.منافع ژئوپلیتیکی بازیگران منطقه‌ای در بحران یمن

دوره 5، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 163-193

10.2203/FASIW.2023.384450.124.3

امیررضا مقومی؛ مهدی فیروزکوهی؛ کاظم ذوقی بارانی؛ محمدعلی حسن‌نیا


سناریوی چندجانبه ‏گرایی در نظم پساکرونا و راهبرد سیاست‌گذاری ایران در آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-25

10.22034/fasiw.2023.172884

حمید احمدی‌نژاد؛ ارسلان قربانی شیخ‌نشین


زمینه‌ها و بسترهای اجتماعی و فرهنگی نظم و امنیت در افغانستان

دوره 5، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 105-128

10.2203/FASIW.2023.344251.1159

سید محمد فیروزی؛ فوزیه یوسفی؛ نصیر احمد, افضلی؛ محمدبای بشارت رحمانی


دیپلماسی مشارکت راهبردی چین و رویکرد آن به غرب ‌آسیا

دوره 4، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 53-79

10.22034/FASIW.2023.366800.1215

مهرشاد غفارزاده؛ مهدی امیری؛ ایمان شعبان‌زاده


طالبان و بازیابی حاکمیت: جنبش قوی، دولت‌ملت ضعیف

دوره 4، شماره 3، آذر 1401، صفحه 105-130

10.22034/FASIW.2022.350464.1179

محسن عباس زاده مرزبالی؛ کوثر طالشی کلتی